Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
2. Brøk

2.1. Innledning | 2.2. Å Utvide Brøken | 2.3. Å Forkorte Brøken | 2.4. Blandet Tall | 2.5. Addisjon og Subtraksjon | 2.6. Multiplikasjon | 2.7. Divisjon | 2.8. Diverse | 2.9. Se Også... 

2.1. Innledning Til toppen

En brøk består av tre elementer, teller, brøkstrek og nevner.

Brøkens bestanddeler

Figur 2.1: En brøks bestanddeler

Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i. Deler du en pizza i fire like store biter blir nevneren fire. Spiser du en av bitene har du spist 1/4 av pizzaen. Telleren sier altså noe om hvor mange av delene i nevneren som "er med på leken".

Oppdeling av pizza illustrerer utviding og forkorting av brøken

Figur 2.2: Gult er teller, rød + gul er nevner

Deler du samme pizza opp i åtte like stykker blir stykkene havparten så store som når du deler den i fire. Om du spiser to stykker når pizzaen er delt i åtte, er det likeverdig med å spise et stykke når pizzaen er delt i fire. Slik kan vi fortsett. Det kalles å utvide brøken.

2.2. Å Utvide Brøken Til toppen

Om vi holder oss til eksempelet over kan vi skrive det slik:

Det vi egentlig gjør er å multiplisere teller og nevner med samme tall, i dette tilfellet 2.

Vi kan utvide en brøk med både tall og bokstaver, men det er viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner. Gjør vi ikke det, vil brøkens verdi endre seg.

2.3. Å Forkorte Brøken Til toppen

Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. Brøken tolv sekstendeler kan skrives som:

Når vi forkorter 2- tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1. De går ikke an å få null i teller eller nevner når vi forkorter på denne måten. Også her er det viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner.

2.4. Blandet Tall Til toppen

Et blandet tall består av et heletall og en brøk.

Eks:

 

 

Dette blandede tallet består av en hel og en fjerdedel. Det kan illustreres med følgende figur.

Illustrasjon av bladet tall - en og en halv

Figur 2.3: Blandet tall

 

 

Fra Brøk til Blandet Tall

En brøk der teller er større enn nevner kalles en uekte brøk. Uekte brøker bør i de fleste tilfeller gjøres om til blandet tall. Det gjøres enkelt ved at man tenker på brøkstreken som et deletegn og utfører divisjonen med tanke på heltall. Resten blir teller i brøken. Eks.

Fra Blandet Tall til Brøk

2.5. Addisjon og Subtraksjon Til toppen

For å kunne legge sammen eller trekke fra brøker må vi ha felles nevner. La oss først se på brøker som har felles nevner. Eks.

Vi beholder nevneren som den er og legger sammen tellerne. Det samme gjelder for subtraksjon:

Litt mer komplisert blir det når vi har forskjellige nevnere, for da må vi først finne fellesnevner. Les siden om faktorisering før du fortsetter her. Eks:

Først faktoriseres alle nevnerne. Man finner så fellesnevner. Den enkelte brøk utvides med det tallet som multipliser med nevner gir fellesnevner. Utfør multiplikasjonene. Du har nå fellesnevner og kan addere og subtrahere tellerne.

2.6. Multiplikasjon Til toppen

Brøk med Brøk

Når to brøker skal multipliseres (ganges) med hverandre, multipliserer vi teller med teller og nevner med nevner. Eks:

Brøk med Heltall

Vi multipliserer heltallet i teller og beholder nevner. Gjør om til blandet tall om du kan.

2.7. Divisjon Til toppen

Når to brøker skal divideres (deles) med hverandre, snur vi den siste brøken (divisor) og multipliserer utrykket. Med snu menes at vi bytter om teller og nevner. Eks:

Vi tar en til:

La oss vise hvorfor det er slik. Husk at vi tidligere har sagt at brøkstrek og deletegn er det samme. Eks:

Når du skal dele en brøk på et helt tall gjør du det hele tallet om til brøk som vist nedenfor, for så å følge regelen over.

2.8. Diverse Til toppen

En brøk som har null i teller er lik null:

Når teller og nevner er like store er brøken lik en:

Et heltall gjøres om til brøk slik (n er et helt tall som .......-2, -1, 0, 1, 2, 3...):

2.9. Se Også... Til toppen

De følgende sidene er relevante for brøkregning:

 

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2024 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS