Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Applets

Innhold | 1.Geometri | 1.2. Trigonometri | 2. Funksjonslære | 2.1. Derivasjon | 2.2. Integrasjon | 3. Vektorregning | 3.1 Parameterfremstilling | 4. Sannsynlighet 

Innhold Til toppen

Nedenfor finnes en sammling av de interaktive sidene vi har . Dersom noen ønsker å bidra eller har ideer til forbedringer og nye ting, er vi positive til det.

Alle animasjoner er laget med programmet Geogebra som du kan laste ned her.

Programmet er i likhet med matematikk.net gratis i bruk. Vi anbefaler programmet på det sterkeste.

1.Geometri Til toppen

Speiling om punkt (U-trinn)

Speiling om linje (U-trinn)

Ettpunksperspektiv (U-trinn, 1P)

Topunktsperspektiv, (U-trinn, 1P)

Trepunktsperspektiv (U-trinn, 1P)

Pytagoras (U-trinn)

Periferivinkel (R1)

Vinkelbetraktninger (U-trinn)

Vinkelsum i trekant (U-trinn)

Innskrevet sirkel ( R1)

Omskrevet sirkel ( R1)

Midtnormaler i en trekant ( U - trinn)

1.2. Trigonometri Til toppen

Areal i trekant (U-trinn, 1P, 1T)

Enhetssirkel (1T, R1)

2. Funksjonslære Til toppen

Koordinatsystem (U-trinn)

Definisjonsmengde og verdimengde (1T)

Stigningstall (U-trinn, 1P, 1T)

Rett linje (U-trinn, 1P, 1T)

Parabel (1T)

Eksponentialfunksjon (1T)

Hyperbel I (grunnleggende)(1T)

Periodisk funksjon (S2, R2)

Dempede svingninger

2.1. Derivasjon Til toppen

Derivasjon (1T, R1)

Derivasjon (1T, R1)

Derivasjon (R1, R2)

2.2. Integrasjon Til toppen

Integrasjon 1 (R2)

Integrasjon 2 (R2)

3. Vektorregning Til toppen

Vektorsum (R1)

Lengde av vektor

Skalarprodukt

3.1 Parameterfremstilling Til toppen

Parameterfremstilling av sirkel

Parameterfremstilling av sirkel

4. Sannsynlighet Til toppen

Valgtre

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2023 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS