Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Emner

Her følger en liste over alle temasidene på matematikk.net. Et tema/emne kan passe for flere trinn eller fag. Vær derfor oppmerksom på at enkelte av emnene kan gå ut over det som er pensum for ditt eget trinn.

Ikke alle temasider holder den kvaliteten vi ønsker. Sidene oppdateres og utvikles derfor fortløpende. Dersom du har noe å bidra med hører vi gjerne fra deg.

Vis kapitler for

 1. Multiplikasjon og Divisjon u-trinn
 2. Tall og tallregning u-trinn, 1P
 3. Brøk u-trinn, 1P
 4. Prosent og promille u-trinn, 1P, 1T
 5. Potenser og røtter u-trinn, 1P, 1T
 6. Faktorisering, delelighet og forkorting u-trinn, 1P, 1T
 7. Algebra u-trinn, 1P, 1T
 8. Ligninger med en ukjent u-trinn, 1P, 1T
 9. Ligninger med to ukjente u-trinn, 1P, 1T
 10. Potens- og logaritmeligninger 1T
 11. Irrasjonale ligninger 1T
 12. Statistikk I u-trinn, 1P
 13. Tallsystemer 2P
 14. Sirkelen u-trinn, 1P, 1T
 15. Perspektivtegning u-trinn, 1P,
 16. Figurer i planet og legemer i rommet u-trinn, 1P, 1T
 17. Konstruksjon u-trinn
 18. Telleregler - kombinatorikk 1T, 1R
 19. Proporsjoner - proporsjonalitet u-trinn, 1P, 1T
 20. Personlig økonomi u-trinn, 1P, 1T
 21. Logaritmeregning 1T, 1R
 22. Bevis 1T, 1R, 2R
 23. Parametrisering 1R, 2R
 24. Funksjonsbegrepet u-trinn, 1P, 1T
 25. Andregradsligninger 1T
 26. Grunnleggende trigonometri 1T
 27. Regresjon 2P
 28. Anvendt derivasjon 1T, 1R, 2R
 29. Ulikheter u-trinn, 1T, 1R
 30. Dagliglivets matematikk u-trinn, 1P
 31. Funksjoner II 1P, 1T
 32. Sannsynlighet 1T, 1R
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2023 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS