Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
8.klasse Hovedsiden :: Multiplikasjon og Divisjon :: Brøk :: Faktorisering :: Geometri I :: Matematikk i Dagliglivet :: Prosent :: Statistikk :: Tallregning :: Funksjoner 

Trenger du hjelp? Forklar problemet, slå av en prat, og send private meldinger.

Snuing av formel.. hjelp ...
11-Sep 10:30 ash1982
Bretting av en sirkel -g ...
29-May 12:22 JKDahl
Sum
8-Apr 20:58 wingeer
Underrom
8-Apr 20:31 Baz
NB - NB: Forumet blir ne ...
8-Apr 19:32 administrator
Spørsmål om Newtons love ...
8-Apr 15:43 Johan Nes
Matematisk induksjon
8-Apr 14:34 Nibiru
På vår hovedside for oppgaveregning vil du finne mange ressurser for ungdomsskolen, f.eks. avgangseksamen og osloprøeven. For 8. klasse vil vi spesielt anbefale "brøkmaskinen".
Hovedside 8.trinn

Velkommen til hovedsiden for 8. klassetrinn. Lenger nede på denne siden finner du oversikt over pensum med lenker til de av våre sider som dekker de enkelte deler av pensumet.

Trenger du mer hjelp? Da anbefaler vi deg å bruke "Matteprat" aktivt. Her får du som regel svar på dine problemer innen noen få timer. Matteprat har et eget forum for spørsmål og svar innenfor ungdomsskolens pensum.

Dersom du er lærelysten kan du ha utbytte av å benytte "databasen Per" - vårt matematikkleksikon - selv om dette er rettet mer mot videregående skole.

Læreplan/Pensum matematikk.net
Matematikk i dagliglivet
 • arbeide mer med størrelser og enheter
 • registrere og formulere problemer og oppgaver knyttet til nærmiljø og samfunn, arbeid og fritid, og få erfaringer med å velge og bruke hensiktsmessige framgangsmåter og hjelpemidler og vurdere løsninger
 • bli kjent med hovedprinsippene for regneark og gjerne få erfaringer med bruk avregneark på datamaskin
 • arbeide med spørsmål omkring personlig økonomi, og med forbruksmønstre. Få erfaring med å sette opp et enkelt budsjett og føre regnskap, vurdere priser, avslag, betalingsmåter
 • øve seg i å regne med fremmed mynt
Matematikk i daglilivet
Tall og algebra
 • fortsette arbeidet med plassverdisystemet for hele tall og desimaltall
 • arbeide videre med primtall, sammensatte tall og faktorisering
 • arbeide med sammenhengen mellom brøk og desimaltall, prosent og promille
 • videreutvikle hoderegning, skriftlige regnemetoder, bruk av lommeregner og informasjonsteknologi, arbeide med framgangsmåter, planlegge utregninger, gjøre overslag og vurdere rimelig presisjonsnivå
 • arbeide med alle regneartene på hele tall, desimaltall og brøk og regne med prosent og promille
 • arbeide med å bygge opp forståelse for bruk av bokstaver og parenteser i enkle regneuttrykk og formler, også med utgangspunkt i størrelser fra andre fagområder eller fra dagliglivet
 • øve seg i å velge framgangsmåter ved problemløsning og åpne oppgaver, i å bruke varierte strategier for å vurdere og kontrollere beregninger og i å vurdere rimelig presisjonsnivå
 • møte enkelte utvalgte trekk i forbindelse med tallregningens historie, f eks forskjellige tallsystemer
Multiplikasjon og Divisjon
Brøk
Faktorisering
Prosent
Tallregning
Brøkmaskinen
Geometri
 • vinne erfaringer med å lage og undersøke mønstre, f eks dekke flater ved hjelp av mangekanter
 • undersøke, lage, tegne og konstruere figurer med varierte redskaper og klassifisere figurer etter deres egenskaper
 • gjøre erfaringer med romfigurer og prøve å finne ut regler for perspektivtegning
 • arbeide med parallellitet og vinkelmål, tegne og konstruere vinkler, normaler og paralleller og bruke dette i aktuelle sammenhenger
 • arbeide mer med målestokk, med kart og med å lage og bruke enkle arbeidstegninger
 • arbeide videre med mål, med å velge hensiktsmessige måleredskaper og enheter for lengde, med å finne ut og beregne areal og volum av enkle og sammensatte figurer og med å gjøre anslag og vurderinger
Geometri I
Behandling av Data
 • planlegge og lage skjemaer for datainnsamling, ordne dataene og klassedele materialet
 • trene seg i å bruke hensiktsmessige mål for sentraltendens og lære å bruke variasjonsbredde som et enkelt spredningsmål
 • tolke og lage diagrammer, presentere materialet ved hjelp av for eksempel informasjonsteknologi, og vurdere hvordan framstilling av data kan påvirke oppfatningen
 • vinne erfaringer med å bruke statistiske data tverrfaglig, f eks med søking i databaser
Statistikk
Grafer og funksjoner
 • arbeide med koordinatsystemet i alle fire kvadranter og knytte sammen punkter og ordnede tallpar
 • øve seg i å lage grafer som beskriver situasjoner og sammenhenger i dagliglivet, og tolke resultater
 • møte funksjonsbegrepet som et nyttig redskap, med bruk av bokstaver til å symbolisere variable tall og størrelser, og se dette i sammenheng med formler og uttrykk som de har møtt tidligere
Funksjoner
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2024 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS