Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
1MXY Hovedsiden :: Sirkelen :: Sannsynlighet :: Tallsystemer :: Potenser :: Geometri III :: Proporsjoner :: Trigonometri :: Andregradsligninger :: Ligninger II :: Funksjoner II :: Formelsamling 1MX 1MY :: Regresjon 
Formelsamling 1MX 1MY
Forrige: Funksjoner, vekst og areal Neste: Tall og Tallforståelse
Gjem menyen
I.  Innledning 
 

 i. Om Regelboka
ii. Forfatterens Forord

1.  Tall og Tallforståelse  
2.  Formler og likninger  
3.  Sannsynlighetsregning  
4.  Geometri  
5.  Trigonometri  
6.  Rette linjer og lineære uttrykk  
7.  Funksjoner og andregradslikninger  
8.  Potensfunksjoner og eksponentialfunksjoner  
9.  Algebra  
10.  Funksjoner, vekst og areal  

 i. Om Regelboka Til toppen

Produsert av Bjørnar Aarbakke Tollaksen

Orginalens utgave: 1.4

Reprodusert og tilrettelagt for hypertekst med forfatterens tillatelse - matematikk.net Desember 2003. Teksten er gjengitt etter beste evne, men feil kan forekomme. Enkelte av figurene kan være endret fra orginalen. Vi tar ikke ansvar for innholdet i dette dokumentet. Send kommentarer og rettelser til cosinus@matematikk.net

Pdf versjon og MS-Word versjon av dette dokumentet kan lastes ned fra forfatterens hjemside:
http://www.tollaksen.com

ii. Forfatterens Forord Til toppen

Skrevet av Bjørnar Aarbakke Tollaksen.
Hele regelboka er et sammendrag av læreboka.
Dette er ment som et supplement til formelheftet, ikke en erstatning.
Skrivefeil kan forekomme, og jeg tar ikke ansvar for følgene av dette.
Kan kopieres fritt.

 

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2024 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS