Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
4. Potenser og Røtter

4.1. Innledning | 4.2. Regneregler for potenser | 4.3. Normalform | 4.5. Kvadratrot 

4.1. Innledning Til toppen

Vi kan skrive 1000 som 10 · 10 · 10 og 100 som 10 · 10. Noen ganger ønsker vi å skrive tallene på denne måten. Å skrive 1.000.000 som 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 er som du ser ganske plasskrevende og tungvindt. Vi innfører derfor en ny måte å skrive tall på, og vi kalle den for potens.

Eksempel 1:

1000 = 10 · 10 · 10 = 103

En potens består av et grunntall og en eksponent. Grunntallet i dette tilfellet er 10 og eksponenten er 3.

Eksponenten forteller oss hvor mange ganger grunntallet skal ganges med seg selv.

Eksempel 2:

36 = 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 = 729

a4 = a · a · a · a

102 = 10 · 10 = 100

109 = 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 = 1 000 000 000

Som vi ser fra vårt eksempel kan potenser ha andre grunntall enn ti.

4.2. Regneregler for potenser Til toppen

Følgende regneregler gjelder for potensen:
 
RegelEksempel
1
2
3
4 Definisjon
5
6
7

Merk: I regel nummer 3 er n et positivt heltall.

 

Sammensatte eksempler:

 

Skriv enklest mulig:

Bruk av regel (1) og (2).

Bruk av regel (1) og (2).

Bruk av regel (1), (2), (5), (6) og (7).

 

4.3. Normalform Til toppen

 

Man kan skrive 100 som 102, men hva med 300? 300 kan skrives som 3 · 100 som kan skrives som 3 · 102. På samme måte kan for eksempel 320 skrives som 3,2 · 102 ?

Dette kaller man normalform eller standardform.

Generelt ser formelen slik ut:

± k · 10n

Der n er et helt tall og 1≤ k < 10.

 

Eksempel 3:

Lyset beveger seg med en hastighet på ca. 300.000 km/sek. På normalform skrives det

3,0 · 105 km/sek.

Som det framgår av tabellen over er potenser og normalform en lite plasskrevende skrivemåte når man arbeider med store eller små størrelser.

4.5. Kvadratrot Til toppen

Kvadratroten av et tall m, er et tall n som ganget med seg selv gir m. Symbolet for kvadratrot er

Hva er kvadratroten av 4? Tallet som ganget med seg selv gir 4 er 2. Det skrives slik:

Mer generelt: dersom n·n = m så er:

Man kan ikke ta kvadratroten av et negativt tall.

Ut fra navnet kvadratrot er det naturlig å tro et det er en sammenheng mellom kvadratrot og kvadrat. La oss se!

Et kvadrat har sidekanter med lengde k.

Arealet av kvadratet er k · k, eller k2. Dersom man setter k = 10 cm betyr det at arealet av kvadratet er 100 cm2. Dersom man kjenner arealet av et kvadrat kan vi bruke kvadratroten til å finne lengden av sidekantene. Et kvadrat med areal 81cm2 har sidekanter med lengde:

Kvadratroten kalles av og til for andreroten og kan også skrives slik:

 

 

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2024 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS