Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               

Trenger du hjelp? Forklar problemet, slå av en prat, og send private meldinger.

Snuing av formel.. hjelp ...
11-Sep 10:30 ash1982
Bretting av en sirkel -g ...
29-May 12:22 JKDahl
Sum
8-Apr 20:58 wingeer
Underrom
8-Apr 20:31 Baz
NB - NB: Forumet blir ne ...
8-Apr 19:32 administrator
Spørsmål om Newtons love ...
8-Apr 15:43 Johan Nes
Matematisk induksjon
8-Apr 14:34 Nibiru
Vg 1 T

Velkommen til hovedsiden for Vg 1 T. På denne siden finner du oversikt over læreplanen til venstre, og våre emner på høyre side. Kurset har en ramme på 140 timer (60 min.).

Trenger du mer hjelp? Da anbefaler vi deg å bruke "Matteprat" aktivt. Her får du som regel svar på dine problemer innen noen få timer. Vi anbefaler at du prøver selv først og kommer med de forslagene du har, da dette ikke er et sted der andre gjør leksene dine.

Dersom du er lærelysten kan du ha utbytte av å benytte "databasen Per" - vårt matematikkleksikon.

Oppgavene finner du i databasen "Kari".

 

Læreplan/Pensum matematikk.net

Algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster
 • bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder
 • regne med potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk, rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver og bruke kvadratsetningene til å faktorisere algebraiske uttrykk
 • løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner både ved regning og med digitale hjelpemidler
 • omforme en praktisk problemstilling til en likning, ulikhet eller et likningssystem, løse dette og vurdere gyldigheten av løsningen

 

 

 

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og areal i vilkårlige trekanter
 • bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiskeproblemer knyttet til lengder, vinkler og areal

 

 

Funksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for funksjonsbegrepet og tegne grafer ved å analysere funksjonsbegrepet
 • beregne nullpunkter, skjæringspunkter og gjennomsnittlig veksthastighet, finne tilnærmede verdier for momentan veksthastighet og gi noen praktiske tolkninger ved disse aspektene
 • gjøre rede for definisjonen av den deriverte, bruke definisjonen til å utlede en derivasjonsregel for polynomfunksjoner og anvende denne regelen til funksjonsdrøfting
 • lage og tolke funksjoner som beskriver praktiske problemstillinger, analysere empiriske funksjoner og finne uttrykk for en tilnærmet, lineær funksjon
 • bruke digitale hjelpemidler til å drøfte polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner

 

Sannsynlighet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • formulere, eksperimentere med og drøfte enkle uniforme og ikke-uniforme sannsynlighetsmodeller
 • beregne sannsynligheter ved hjelp av systematiske oppstillinger og bruke addisjonssetningen og produktsetningen
 • bruke begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet i enkle situasjoner
 • lage binomiske sannsynlighetsmodeller ut fra praktiske eksempler og beregne binomiske sannsynligheter ved hjelp av formler og digitale hjelpemidler

 

 

 

 
Til Toppen
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2024 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS