Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Interaktive pedagogiske verktøy

Innledning | Ungdomstrinn | Vg1 - vg2. | R1 | R2 

Innledning Til toppen

Her bygger vi en lenkesamling til animasjoner og interaktive pedagogiske hjelpemidler. Vi blir glade for tips til gode lenker.

Det aller meste her krever et minimum av engelskkunnskaper.

 

Ungdomstrinn Til toppen

Aritmetikk

Her kan to spillere konkurrere i regneartene. Passer best for mellom og ungdomstrinn.

Tren på Pytagoras

Her får du øve på å finne den ukjente siden i en rettvinklet trekant. Tre vanskelighetsgrader. Passer best for ungdomstrinnet.

Areal av trekanter

Regn ut arealet av en rettvinklet trekant i et koordinatsystem. Passer best for ungdomstrinnet.

Funksjoner, grafer og koordinater

Her kan du skrive inn funksjonsuttrykket og få grafen opp i et koordinatsystem. Du kan undersøke grafens koordinater. Passer for ungdomstrinnet og vk1.

Sektordiagram Passer for ungdomstrinnet.

Søylediagram Passer godt for ungdomstrinnet.

Vg1 - vg2. Til toppen

R1 Til toppen

 

Sirkler, ellipser, hyperbler og parabler i koordinatsystemet

Her kan man studere de forskjellige kjeglesnitt. Mest for videregående skole.

Vektoraddisjon

 

 

R2 Til toppen

Vektorer i rommet

Vektorprodukt

 

 

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2024 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS