Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Lenker
Kategorier Lenker i kategorien "sannsynlighet og statistikk":
 de nyeste lenkene 
 algebra 
 anvendt matematikk 
 aritmetikk 
 fysikk 
 geometri 
 historie 
 institusjoner 
 kalkulus og analyse 
 konkurranser og priser 
 oppgaver / interaktiv laering 
 oppslagsverk 
 pekersamling 
 programvare / software 
 publikasjoner 
sannsynlighet og statistikk 
 trigonometri 
 ubestemt 
Sannsynlighet   
Sannsylighetsregning for 9. , 10. og grunnkurs videregående: eksperimentell sannsynlighet, teoretisk sannsynlighet, disjunkte hendelser, uavhengige hendelser, avhengige hendelser, kombinatorikk, ordnet utvalg med tilbakelegging, ordnet utvalg uten tilbake
Sannsynlighet   
Undervisningsopplegg i sannsynlighetsregning for ungdomsskolen.
Simulering med regneark   
Statistics Glossary - Basic Definitions   
Grunnleggende definisjoner av begreper i statistikken: "Statistics Glossary" - fra University of Glasgow.
Statistikk   
Gjennomgang av statistikken for 8. til 10. klasse: frkvenstabell, søylediagram, gjennomsnitt, median, typetall, vurdering, histogram, klassebredde, variasjonsbredde og sektordiagram.
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2023 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS