Gjest
5
8
-
3
8
=
 (teller)

 (nevner)
2
3
+
1
2
=
 (teller)

 (nevner)
5
8
*
3
6
=
 (teller)

 (nevner)
5
4
5
9
=
 (teller)

 (nevner)
2
3
1
4
=
 (teller)

 (nevner)
4
3
*
3
3
=
 (teller)

 (nevner)
4
7
*
4
2
=
 (teller)

 (nevner)
5
2
+
2
5
=
 (teller)

 (nevner)
5
8
+
5
2
=
 (teller)

 (nevner)
3
6
-
2
7
=
 (teller)

 (nevner)
  Gjør deg klar! Lett