Gjest
2
9
-
2
9
=
 (teller)

 (nevner)
3
6
3
3
=
 (teller)

 (nevner)
2
8
+
3
8
=
 (teller)

 (nevner)
5
5
+
2
2
=
 (teller)

 (nevner)
2
6
4
2
=
 (teller)

 (nevner)
4
4
*
4
6
=
 (teller)

 (nevner)
5
8
+
5
2
=
 (teller)

 (nevner)
3
5
-
3
3
=
 (teller)

 (nevner)
5
8
*
4
2
=
 (teller)

 (nevner)
3
2
*
5
8
=
 (teller)

 (nevner)
  Gjør deg klar! Lett