Gjest
1
9
-
1
8
=
 (teller)

 (nevner)
3
4
*
4
6
=
 (teller)

 (nevner)
3
4
5
2
=
 (teller)

 (nevner)
5
5
5
5
=
 (teller)

 (nevner)
4
4
*
2
7
=
 (teller)

 (nevner)
2
3
+
1
3
=
 (teller)

 (nevner)
2
3
+
4
4
=
 (teller)

 (nevner)
5
9
+
3
3
=
 (teller)

 (nevner)
5
8
-
2
8
=
 (teller)

 (nevner)
3
7
*
2
5
=
 (teller)

 (nevner)
  Gjør deg klar! Lett