Gjest
5
5
-
3
4
=
 (teller)

 (nevner)
2
2
+
3
9
=
 (teller)

 (nevner)
5
5
*
1
3
=
 (teller)

 (nevner)
5
7
*
3
2
=
 (teller)

 (nevner)
2
6
3
9
=
 (teller)

 (nevner)
3
9
+
3
7
=
 (teller)

 (nevner)
4
2
*
1
5
=
 (teller)

 (nevner)
5
4
5
4
=
 (teller)

 (nevner)
1
7
-
3
9
=
 (teller)

 (nevner)
3
7
+
1
2
=
 (teller)

 (nevner)
  Gjør deg klar! Lett