Gjest
3
2
-
4
4
=
 (teller)

 (nevner)
3
8
-
5
9
=
 (teller)

 (nevner)
5
7
4
5
=
 (teller)

 (nevner)
1
4
1
9
=
 (teller)

 (nevner)
4
7
+
4
7
=
 (teller)

 (nevner)
2
6
*
3
7
=
 (teller)

 (nevner)
5
2
+
3
5
=
 (teller)

 (nevner)
4
9
+
2
4
=
 (teller)

 (nevner)
4
5
*
1
3
=
 (teller)

 (nevner)
4
8
*
1
5
=
 (teller)

 (nevner)
  Gjør deg klar! Lett