Gjest
1
8
2
5
=
 (teller)

 (nevner)
1
9
*
2
9
=
 (teller)

 (nevner)
3
9
+
3
5
=
 (teller)

 (nevner)
3
2
1
5
=
 (teller)

 (nevner)
5
5
*
4
5
=
 (teller)

 (nevner)
1
8
-
1
7
=
 (teller)

 (nevner)
2
8
*
3
7
=
 (teller)

 (nevner)
3
2
+
3
5
=
 (teller)

 (nevner)
1
5
+
3
8
=
 (teller)

 (nevner)
2
7
-
1
7
=
 (teller)

 (nevner)
  Gjør deg klar! Lett