Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per: Alfabetisk Liste
Babylonsk matematikk
Med Babylon mener vi området mellom elvene Eufrat og Tigris. Landet heter i dag Irak.
Baggethun
Baggethun, Pål (1965 -) : Hjernen bak de tekniske løsninger på matematikk.net Dr. Ba
base endring (logaritme)
Det vanligste er å bruke 10 eller e som base, men et hvilket som helst tall kan i utg
basisvektor
Vi har et koordinatsystem der aksene står vinkelrett på hverandre og lengdeenhetene p
Bayes formel
Den generelle produktsetningen P(A B) = P(A)· P(B|A) og P(A B) = P(B)· P(A|B) S
benevning
Bokstavkode som etterfølger måltallet. Eksempelvis forteller 14,7 kg. oss at vi har m
Bernoulli
Det nesten umulig å studere realfag eller matematikk uten å støte på navnet Bernoulli
betinget sannsynlighet
Betinget sannsynlighet er sannsynligheten for at noe skal skje når vi vet at noe anne
bevis
Det finnes flere typer matematiske bevis.En oversikt over de mest vanlige finner du
Bevis - derivasjon - produktregel
Vi har: [tex] f'(x)= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+ \Delta x )-f (x)}{\Delta x
binominalfordeling
En binomisk sannsynlighetsmodell kan brukes dersom følgende tre kriterier er oppfylt:
binominalformelen
At første kvadratsetning kan formuleres som (x + y)2 = x2 + 2xy + y 2 er greit
binominalkoeffisienten
Eksempel: har gitt mengden S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Du skal velge to tall uten
binomisk vs. hypergeometrisk fordeling
Den hypergeometriske fordelingen ligner på den binomiske, med den forskjell at sannsy
Bit
Et siffer i den binære representasjonen av et tall, 1 eller 0. Tallet 1011 er represe
blandet tall
Et tall som består av en heltallsdel og en brøkdel.
boksplott
For å angi typeske verdier for et utvalg kan man oppgi gjennomsnitt, median eller typ
brudden brøk
En brudden brøk har en brøk i teller eller nevner, eller i begge.
brutto månedslønn
Det beløpet du mottar fra arbeidsgiver, før skatter og avgifter er trukket fra.
brøk
En brøk består av tre elementer, teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det
buelengde
Lengden L av en kurve gitt ved Y = f(x), mellom a og b er:
binært system
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS