Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per: Alfabetisk Liste
data
Materiale samlet med tanke på systematisering og bruk i matematiske beregninger eller
de hele tallene Z
Z = {...., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,....}
de irrasjonale tallene
De irrasjonale tallene er reelle tall som ikke kan skrives som en brøk. De har ingen
de naturlige tallene N
Tallene: {1, 2, 3, 4, 5, 6,...} = N
de rasjonale tallene
Alle tall som kan skrives som brøk tilhører de rasjonale tallene. De betegnes Q. Vi s
de reelle tallene
De reelle tallene er alle tallene som finnes på tallinja. De betegnes R.R inneholder:
definisjonsmengde
De x verdier f (x) er definert for betegnes Df Eksempelvis er funksjonen g (x) = 1/
dekadisk system
Deka betyr ti og er det tallsystemet vi vanligvis bruker når vi regner. Vi har et sys
delelig
Et helt tall n er delelig med m dersom det finnes et tall p som er slik at m·p = n. V
delelighetskriteriet
Ett tall er delelig med: 2: dersom siste siffer er delelig med 2. Eks: 11116 er de
deling av linjestykke
Dersom du skal dele et linjestykke i to like deler kan du halvere det på samme måte s
delmengde
Jentene i 9b er en ekte delmengde av klasse 9b. det kan vi skrive slik: Jenter 9b.
delt forskrift
En funksjon sies å ha delt forskrift dersom den har to eller flere funksjonsuttrykk s
den pytagoreiske læresetning
Pytagoras teorem sier at: Arealet av kvadratet utspent av hypotenusen i en rettvinkl
derivasjon - anvendelse
Ved å følge linken i venstremargen vil du finne noen vanlige anvendelser av derivasjo
derivasjonsregler
Nedenfor følger en oversikt over de vanligste derivasjonsreglene. Potenser
deriverbar
En reell funksjon av en variabel sies å være deriverbar i punktet x dersom funksjonen
derivert
Den deriverte av en funksjon beskriver hastigheten funksjonene forandrer seg med, med
Descartes, Rene (1596-1650)
(1596-1650) Fransk filosof og matematiker. Var, ved siden av Fermat, en av grunnlegge
det greske alfabetet
Vi bruker ofte bokstaver fra det greske alfabetet som symboler i matematikken. Symbol
diagonal
Plan: Linjestykke som forbinder to ikke nærliggende hjørner. I en n kant finnes det n
differanse
Utrykket a - b kalles differansen mellom a og b. 10 - 2 = 8 Differansen mellom 10 og
disjunkte mengder
Mengder uten felles elementer. Dersom A og B er disjunkte mengder kan det skrives sli
diskret sannsynlighetsfordeling
Dersom vi kaster en mynt tre ganger er utfallsrommet: S = {kkk, mkk, kmk, kkm, mmk
diskrete og kontinuerlige variable
Diskrete data er en samling av enkelte tall på tallinjen. Vi kaller disse diskrete va
divisjon
Divisjon eller deling er en av de fire regnearten. Divisjon eg multiplikasjon (gangin
dreining
Synonymt med rotasjon. Se kongruensavbildning.
Du store alpakka!
Et kraftuttrykk brukt når man blir overrasket over noe. Pål Baggethun er i likhet med
desimalsystem
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
desimalutvikling
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
determinant
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
differensial
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
differensiallikninger
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
diskret matematikk
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
distribusjon
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
dobbeltintegral
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS