Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per: Alfabetisk Liste
Herons formel
Dersom a, b og c er sidene i en trekant, er trekantens areal gitt som [tex]A=\sqrt{s
histogram
Histogrammet på statistikksiden vår (se link i venstremarg) har klasser som alle har
hypergeometrisk fordeling
Ligner på binomisk fordeling, men har følgende karakteristiske trekk: • En populas
hypotenus
Den lengste siden i en rettvinklet trekant. Siden vil alltid være den motstående til
høyde
Lengden av et linjestykke som står normalt på en flate eller en linje.
høydeling ved konstruksjon
Det gylne snitt eller høydeling kan konstrueres som følger: Avsett linjestykke
halveringslinje
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
heliks
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
hyperbel
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
hyperboloide
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
hyperbolske funksjoner
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
hypotese
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
hypotesetesting
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS