Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per: Alfabetisk Liste
Karat
Ordet karat kommer fra arabisk og er egentlig navnet på kjerner i en frukt som heter
kart
Et kart er en todimensjonal modell av et landskap, by, land, ol. Et kart har alltid r
katet
Side i en rettvinklet trekant. Den rette vinkelen dannes av to linjestykker som kalle
Keplers lover
Keplers lover ble formulert for å beskrive planetenes bevegelser rundt solen. Planete
kjegle
En kjegle er definert av en plan lukket kurve og et punkt P, i rommet. Alle linjestyk
knop
Hastighet til sjøs. En nautisk mil er 1852 meter og en knop er en nautisk mil per tim
koeffisient
Algebra: Koeffisienten er tallet som står foran bokstavuttrykket. Eksempelvis er 10 k
kombinatorikk
Den delen av matematikken som tar for seg problemene med elementer og mengder. Et typ
kommutative lov
Den kommutative lov for addisjon sier at: a + b = b + a Vi har altså lov til å bytt
komplekse tall
Z =a + ib er formen komplekse tall skrives på. a og b er reelle tall mens i er den im
komplementvinkler
To vinkler hvis sum er 90°.
kongruensavbildning
To figurer er kongruente dersom alle sider og alle vinkler er parvis like store. To k
konsentrisk
Med samme sentrum. To sirkler sies å være konsentriske dersom de har samme sentrum
konstantledd
Polynomet 3x2+2x-100 har konstantledd 100. De andre leddene inneholder faktoren x, og
konstruksjon
Når du tegner en vinkel eller en figur i planet kan du bruke en vinkelmåler eller tra
konveks funksjon
En reell funksjon av en eller flere variable sies å være konveks dersom en korde som
koordinat
I et koordinatsystem er koordinatene de tall som angir beliggenheten til et punkt.
koordinatsystem
Et koordinatsystem i planet består av to akser (koordinatakser), x- aksen og Y- aksen
korde
Et rett linjestykke som forbinder to punkter på en kurve eller en flate.
korollar
Et korollar er en konsekvens eller en følge av et teorem.
krysstabell
Krysstabell er en måte å framstille eller ordne data på. Poenget er at når man har sa
kule
En kule er en lukket flate der alle punktene på flaten har avstand r (radius) fra pun
Kvadrat
En firkant der alle sider er like lange og alle vinkler 90°. Arealet av et kvadrat
kvadratiske funksjoner
Funksjoner som inneholder leddet ax2, der 2 er høyeste potens. f(x) = 4x2 - 2x + 9
kvadratrot
Kvadratroten av et tall A er et tall B som ganget med seg selv gir A. Kubikkrot el
kvadratsetningene
Første kvadratsetning: (a + b)2 =(a + b)·(a + b)= a2 + ab + ab + b2 = a2 + 2ab + b2
kalkyle
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
kaos
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
kartesiske koordinater
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Kepler Johannes
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
kinesisk matematikk
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
kjeglesnitt
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Kleins flaske
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
konfidensintervall
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
kontinuerlig funksjon
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
konvergensradius
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
konvergent
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
krumning
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
kurve
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
kurvediagram
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Kvantor
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2022 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS