Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per: Alfabetisk Liste
Maksimum skrogfart
Maksimum skrogfart for deplasementsbåter (ikke planende) : [tex]1,34(LWL)^{\frac12
Marthinsen, Kenneth
((1963- )Norsk lærer, sivilingeniør, grunnlegger og leder av www.matematikk.net
matematikk
matematikk (av gr. mathema, kunnskap, vitenskap), oppr. læren om tallene og forbindel
matriser
- En matrise er en rektangulær tabell som består av tall, som kalles elementer. - E
median
Median er tallet som står i midten når observasjonene eller målingene er ordnet fra m
median (geometri)
Median er et linjestykke i en trekant som forbinder et hjørne med midtpunktet på mots
mengde
En mengde består av en samling objekter. Vi sier at et objekt er et element i mengden
merverdiavgift
Merverdiavgift, MVA er en skatt på 24% (november 2003) som staten legger på de fleste
middelverdi
Middelverdien er summen av alle målinger (eller observasjoner) delt på antall målinge
midtnormal
En linje som står normalt på et linjestykke og deler dette i to like lange deler.
minste felles multiplum og største felles divisor
Minste felles multiplum skrives ofte MFM. Dersom vi skal finne minste felles multiplu
modell
En modell er en etterligning av den virkeligheten man ønsker å studere. En god modell
monoton
Dersom en funksjon f(x) er avtagende har vi følgende: f(x1) ≥ f(x2), der x1 <
multiplikasjon
En fundamental operasjon i aritmetikken. Ofte kalt "ganging". Når to faktorer multipl
målestokk
Målestokk brukes på modeller av bygninger, kart ol. Målestokken uttrykker et forhold
måltall
Et tall som angir hvor stor en mengde eller størrelse er. Dersom vi bestemmer at leng
Möbiusbånd
Et vanlig bånd - eller belte - har to distinkte sider og to kanter. Et Möbiusbånd, på
Maclaurinutvikling
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
magisk kvadrat
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Mandelbrot-mengden
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
matriseregning, praktisk bruk
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
mengdebygger
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
midtpunkt
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
minste kvadraters metode
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
motsatt tall
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
mål for sentraltendensen
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS