Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per: Alfabetisk Liste
nabovinkler
Summen av to nabovinkler er 180 grader.
negativ vinkel
Dersom man tenker seg at en vinkel fremkommer ved at man dreier noe, defineres en pos
negative og positive tall
Et negativt tall ligger til venstre for null på tallinjen. Et positivt tall ligger ti
nevner
Tallet eller utrykket som står under brøkstreken i en brøk.
normal
En linje som står 90 grader på en annen linje.
normalform
Også kalt standard form. Vitenskapelig måte å skrive store og små tall som et produkt
normalvektor
En normalvektor er en vektor som står 90º (normalt) på noe annet, eksempelvis en anne
null
Null er et tegn i vårt tallsystem som sier at "ingenting finnes". Symbolet er "0". De
nullpunkt
Punkt der grafen krysser eller tangerer x aksen. Kan finnes ved regning ved å sette f
nullvektor
En vektor med lengde null. Vektoren er uten retning og står per definisjon vinkelrett
nåverdi
Med nåverdi tenker vi på pengenes verdi. Ut fra erfaring (så langt) er det bedre å ha
Negasjon
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Newton, Isaac
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
normalfordeling
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
normering
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
numerisk integrasjon
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
nøyaktighet
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS