Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per: Alfabetisk Liste
oddetall
Heltall som ikke er delelig med 2. Alle oddetall kan skrives på formen 2n+1, der n er
og eller
Matematikk er et språk av symboler og tall. Det er ofte et mål å spare skrivearbeidet
omkrets
Lengden av en lukket kurve, f.eks. en sirkel eller en mangekant. Omkretsen av en sirk
omvendt proporsjonalitet
Du ønsker å kjøpe et fritidshus i Farsund fordi du driver med kiteboarding og vet at
ordinat
Den andre koordinaten (y) i tallparet (x,y).
origo
Sentrum i et koordinatsystem.
ortogonal
To rette linjer eller to vektorer sies å være ortogonale dersom de står vinkelrett på
ortonormert koordinatsystem
Et system der basisvektorene har lengden 1 og står vinkelrett på hverandre. Dersom to
overslag
Overslagsregning brukes for å få en ide om hvor mye noe vil koste eller hvor stort no
Omsenter
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
orientering
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
overflate
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS