Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per: Alfabetisk Liste
parabel
Parabelen tilhører familien av kurver som vi kaller for kjeglesnitt. Vi kan tenke oss
parallell
En rett linje er parallell med en annen rett linje i samme plan hvis de ikke skjærer
parallellepiped
Et prisme der grunnflate og toppflate er parallellogrammer. I et rettvinklet parallel
parallellogram
Firkant der to og to sider er parallelle og like lange. Vinklene er parvis like store
parenteser
Parenteser brukes til å angi regnerekkefølgen når man ønsker å overstyre prioritetsre
parenteser i ligninger
En ligning som inneholder parenteser og brøker kan løses etter følgende "kokebok" opp
partall
Et heltall som er delelig med 2. Alle partall kan skrives på formen 2n, der n er et h
periodisk funksjon
En funksjon hvis verdi gjentar seg med visse intervaller. Funksjonen f har perioden p
permutasjon
En permutasjon er en bestemt ordning av elementene i en mengde. For eksempel kan meng
Personnummer
Identifikasjonsnummer som består av elleve siffer. Eks: 241280 441 99 De første 6 s
plan i rommet
Plan er et grunnlegende begrep i romgeometrien. Et plan er en flate som ikke krummer
platonske legemer
Vi har fem platonske legemer. De kalles platonske fordi de først nevnes av Platon. De
polare koordinater
Fra koordinatsystemet har vi sett at et punkt i planet kan representeres med et ordne
polygon
Mangekant. En lukket kurve bestående av linjestykker. Kurven skjærer ikke seg selv. P
polynom
Et polynom i en variabel x er et utrykk eller en sum av ledd på formen kxn. Polynomer
polynomdivisjon
Nedenfor følger et eksempel på polynomdivisjon. Tanken er som følger: Hva må 2x multi
populasjon
En populasjon er en (ofte stor) samling objekter. Populasjonen kan bestå av alle type
posisjonssystemet
To ting har betydning for et talls størrelse;sifrenes verdi og plassering. Våre siffe
potens
Dersom et tall a skal multipliseres med seg selv n ganger kan det skrives an. Denne s
ppm
Parts per million. Deler av en million. Mål for små konsentrasjoner.
prefiks
En forstavelse. Brukes ofte i forbindelse med angivelse av fysiske størrelser. Eks: 1
primtall
Primtall er hele naturlige tall som kun er delelige med seg selv og en, og større ell
primtallstvillinger
Primtallstvillinger er to påfølgende naturlige oddetall som for eksempel 3 og 5 eller
prioritetsregler
Resultatet av flere matematiske operasjoner avhenger av rekkefølgen de utføres i. Vi
prisme
Et prisme er bestemt ved en mangekant (polygon) og et linjestykke som ikke ligger i s
produkt
Produktet er et resultat av multiplikasjon. Produktet av a og b skrives a b. En gamm
Promille
Promille betyr del av tusen og skrives ‰. Promille brukes til å måle konsentrasjoner
proporsjon
A forholder seg til b som c forholder seg til d. a/b = c/d Ved "kryssmultiplika
proporsjonalitet
Dersom vi har proporsjonalitet mellom to variable, x og y betyr det at de kan skrives
prosent
Del av hundre. Vi bruker tegnet: %. 3/4 = 75/100 = 75% = 0,75 0,75 kalles prose
punkt
Et objekt med posisjon, men uten utstrekning.
pyramide
En pyramide er en romfigur dannet ved at man har et polygon (grunnflaten) og et punkt
Pytagoras
(Ca. 569 - 474 før Kristus)Pytagoras var født på den Greske øya Samos. Vi har ingen s
paraboloide
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
parallellpostulatet
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
parameter
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
parameterfremstilling
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
partielt derivert
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Pascal, Blaise
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
perfekte tall
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
perimeter
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
periode
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
plangeometri
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Platon
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
pol
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
potensrekke
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
problemløsning
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
projeksjon
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS