Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per: Alfabetisk Liste
radian
En radian er et vinkelmål der en hel omdreining rundt en sirkel er 2π radianer
rasjonal funksjon
En rasjonal funksjon f(x) = p(x)/q(x) der p(x) og q(x) er polynomfunksjoner. f(x) er
reell funksjon
En funksjon f der definisjonsmengden Df og verdimengden Vf er delmengder av R
regnestav
 Regnestaven er, i likhet med kulerammen, et instrument som kan utføre regneoper
Regula falsi
Metodene for løsning av ligninger har utviklet seg gjennom tidene. En metode som var
rektangel
Et rektangel er en firkant der sidene er parvis like lange og alle vinklene er 90°.
relativ frekvens
Antall observasjoner av en spesiell hendelse dividert på antall observasjoner. Dersom
renter
Renter er prisen du betaler for å låne penger, eller det du tjener dersom du låner ut
rentersrenter - eksponentiell vekst
Formelen for rentersrente er: K = K0(1 + n)t I dette tifelle er K0 kapitalen ved st
rett vinkel
En vinkel som er 90 grader. Når en linje står normalt på en annen dannes en rett vink
rettvinklet trekant
En trekant der en vinkel er 90 grader. De to sidene som danner 90 grader kalles for k
rom-mål
Når vi arbeider på kjøkkenet bruker vi mål som liter og desiliter. Dette er mål på vo
rombe
Parallellogram der alle sidene er like lange.Figuren illustrerer hvordan man kan se a
radikal
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
radikand
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Ramanujan, Srinivasa
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
rekke
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
rekkeutvikling
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
rest
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Retningsvektor
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Riemann, Bernhard
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
romfigur
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
romvinkel
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
rot
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
rotasjonsakse
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
rotasjonslegeme
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
rotkriteriet
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS