Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per: Alfabetisk Liste
sadelpunkt
Figuren viser en andregradsflate med et sadelpunkt i origo. Dersom man beveger seg
sammensatt tall
Et sammensatt tall er et heltall som er et produkt av to heltall forskjellig fra -1 o
samsvarende vinkler
En rett linje som krysser to eller flere rette linjer kalles en transversal. De ått
sannsynlighet
Sannsynlighet og sannsynlighetsregning er redskaper for å kunne forutsi hendelser, ba
sannsynlighetsregning
Sannsynlighetsregning er en relativt ny grein av matematikken. Selv om det finnes pro
Sannsynlighetstre (valgtre)
Vi har følgende situasjon: I en klasse er det 32 elever, 20 jenter og 12 gutter. 16 a
sekant
En linje som skjærer en kurve (i to punktere). En korde er den delen av sekanten som
sekskant
Polygon med seks sider. Figuren nedenfor viser en regulær sekskant (innskrevet i en s
sektordiagram
Grafisk presentasjon av datamateriale. Et sektordiagram er spesielt godt egnet nå
Selberg, Atle
Langesund. 1917 - 2007 Atle Selberg’s interesse for matematikk begynte tidlig. Han l
sentralgrenseteoremet
Sentralgrenseteoremet er fundamentalt i statistikkfaget. Man har en populasjon med f
Serre, Jean-Pierre (1926 - )
En av gigantene i det 20de århundrets matematikk. Serre's bidrag omfatter mange o
setning
En setning er et resultat eller en sammenheng som kan stå alene, men den er ikke så s
SI -system
Internasjonalt enhetssystem.
signifikant siffer
Se gjeldende siffer.
Sin
Forkortelse for sinus, trigonometrisk funksjon. For spisse vinkler kan sinus de
sinus
Trigonometrisk funksjon. For spisse vinkler kan sinus defineres som forholdet m
sinusfunksjonen
f (x)= sin x er definert for alle reelle tall. Verdimengden er [-1,1] Sinusfunksjone
sinussetningen
I en trekant med vinkler A, B og C og sider a, b og c er følgende forhold gitt:
sirkel
En sirkel med senter i (x0,y0) er geometrisk definert av alle punkt som har samme
sirkelen (begreper)
Figuren viser følgende: a - sekant. En linje som skjærer sirkelen to steder.
skalar
En skalar størrelse er en tallstørrelse, i motsetning til en vektor som i tillegg til
skalarprodukt
Et skalarprodukt er en regneoperasjon (multiplikasjon) mellom to vektorer. Resultatet
snitt og union
Begrepene snitt og union kommer fra mengdelæren. La oss kalle alle som liker pølser
speiling
Figuren viser hvordan vi kan tenke oss speiling om et punkt og om en linje. Speiling
spissvinklet trekant
Trekant der alle vinklene er spisse.
spredningsmål
Det finnes flere mål på spredning: Vi har et datamateriale:142cm, 175cm, 169cm, 182c
spørreskjema
Dersom man ønsker å finne ut noe om en gruppe mennesker (populasjon) kan man spørre a
stambrøk
En stambrøk er en brøk der teller er lik en, 1/2, 1/3, 1/12, 1/1000 osv. Disse brøken
statistikk
Når man lager et diagram eller en oversikt for å illustrere sitt tallmateriale kalles
stigningstall
En rettlinjet (lineær) funksjon er gitt ved f(x) = aX + b eller Y = aX + b. Tallet a
stokastisk variabel
Stokastisk betyr tilfeldig. Det er usikkert hvilken verdi en stokastisk variabel vil
stråle
Figuren vise: 1: Linje. En linje kan sees på som en rekke punkter som ligger ute
substitusjon
Synonym for innsetting. Løsningsmetoder for mange type matematiske problemer benytter
subtraksjon
Subtraksjon er operasjonen der vi har et tall og trekker fra et annet. Svaret vi får
Sum
Resultatet av, eller svaret på en addisjon. Eks: 2 + 3 = 5. Begge sider av likhetsteg
summasjonstegn
Vi bruker vanligvis det greske bokstaven sigma som summasjonstegn. Bokstaven ser slik
supplementvinkler
To vinkler som til sammen er 180°. Dersom u + v = 180° gjelder: sin u = sin(18
svingninger
Amplituden er avstanden fra midtstillingen til maksimum utslag. Bølgelengden er avst
sylinder
En sylinder er en lukket flate som består av to sirkler med samme radius og med en kr
symbol
i matematikken brukes mange forskjellige symboler. Her er noen av de mest brukte:
symmetri
Symmetri er et mønster som gjentar seg. Vi kan ha symmetri om et punkt, en linje og e
søylediagram
Grafisk presentasjon av data Dersom man har oversikt over hvor mye lekser som leses
secansfunksjonen
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
sekantmetoden
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
sentrum
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
skala
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
spiral
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
stolpediagram
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
storsirkel
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
styrelinje
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
størrelse
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
subtraksjonsmetoden
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
symbolsk matematikk
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
symmetrisk funksjon
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS