Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per: Hjelp

Om Søking i Per

Søking i Databasen Per er basert på stikkord og ikke "full-tekst søk". Dette har fordeler og ulemper. Stikkord gjør det mulig å tilrettelegge emnene nøyaktig for bestemte søkeord og uttrykk, men samtidig åpner det for menneskelig feil og mye vedlikeholdsarbeide. Størrelsen på Per (~500 emner) er allikevel ikke vaerre enn at dette er overkommelig for oss.

Søkeord Eksempel Betydning
funksjon Gir alle emner der minst ett ord i emnetittel eller stikkord inneholder funksjon. Soekeresultatet inneholder resultater som f.eks. trigonometriske funksjoner og cosinusfunksjonen.
*funksjon* Dette har eksakt samme betydning som eksempelet ovenfor.
funksjon* Returnerer emner der minst ett ord i emnetittel eller stikkord begynner med funksjon, f.eks. funksjonsdrøfting.
*funksjon Returnerer emner der minst ett ord i emnetittel eller stikkord ender med funksjon, f.eks. eksponentialfunksjon.
"funksjon" Returnerer emner der minst ett ord i emnetittel eller stikkord er akkurat som det står innfor anfoerselstegnene. Dette er en streng regel, men dersom flere emner har funksjon som stikkord vil alle disse bli returnert.
trig funk Det kan soekes på flere ord samtidig. Ordene, eller deler av ordene, som i dette eksemplet, må da separeres med et mellomrom. Soekestrengen her er ekvivalent med *trig* eller *funk*. Med andre ord, resultatet er det samme som å soeke på trig og funk hver for seg, og deretter slå sammen resultatene (union). Det er for oeyeblikket ikke anledning til å slå sammen ord ved bruk av operatoren og.

Andre søkeregler

  1. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i søkeordet.
  2. Søkestrengen må være minst 4 bokstaver. Dette er for å unngå mangfoldige treff på generelle ord som f.eks. ubestemte artikler og noen preposisjoner
  3. Søkestrenger med mer enn 30 bokstaver vil bli forkortet til 30 bokstaver. Dette er nødvendig ettersom enkelte kan syntes det er morsomt å prøve å krasje serveren med gjentatt innsending av kjempestore søkestrenger
  4. Bruk generelle oppslagsord. For eksempel, søking på funksjoner ikke samme søkeresultat som søking på funksjon. Generelle oppslagsord gir et fyldigere søkeresultat.
  5. Sjekk stavingen
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2023 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS