Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per Oppslag

koordinatsystem

Et koordinatsystem i planet består av to akser (koordinatakser), x- aksen og Y- aksen. X-aksen er horisontal (vannrett) og y-aksen er vertikal (loddrett). Punktet der aksene krysser kalles for origo. Koordinatsystemet gir oss muligheten til å presentere punkter i planet i form av to tallverdier (x,y). Origo har koordinatene (0,0) Figur 1 nedenfor viser et koordinatsystem i planet. Et koordinatsystem i rommet utvides med en Z akse. Et punkt representeres med koordinatene (x,y,z), som vist i figur 2.

Figur 1: Koordinatsystem i planet (2D).

Figur 2: Koordinatsystem i rommet (3D).

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS