Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Logo: Databasen Per

Emnet ble sist oppdatert 2006-03-14 14:28:56

Nettressurser:

Glimt fra matematikkens historie

Kommentarer?

cosinus@matematikk.net

Per Oppslag

matematikk

matematikk (av gr. mathema, kunnskap, vitenskap), oppr. læren om tallene og forbindelsene mellom dem. Omfattet også læren om figurer i planet og romlegemer. Allerede ca. 1700 f.Kr. satt babylonierne og egypterne inne med store kunnskaper i matematikk. M. ble videreutviklet av grekerne, og Euklid (320 f.Kr.) samlet og bygde opp store deler av den kjente m. til et system. Også indere, kinesere og japanere utviklet lenge før Kristi fødsel betydelige kunnskaper i matematikk. Senere kom araberne til å spille en sentral rolle i m.s utvikling. Den fremgangen m. fikk i renessansens Europa skylder mye til arabernes innsats. — Noen av de viktigste milepæler var innføringen av logaritmer (Napier 1614), analytisk geometri (Descartes 1637), sannsynlighetsregning (Fermat og Pascal 1654), infinitesimalregning (Leibniz og Newton, siste halvdel av 1600-tallet), elliptiske funksjoner (Abel og Jacobi i 1820-årene), liknings- og gruppeteorien (Abel og Galois, første halvdel av 1800-tallet), algebraisk logikk (Boole 1847) og mengdelæren (Cantor 1874). Den mest betydningsfulle matematiker på 1800-tallet var Gauss. Av andre banebrytende matematikere før 1900 kan nevnes Euler, brødrene Bernouilli, Laplace, Lagrange, Cauchy, Riemann og Weierstrass. — Fra gammelt av har m. vært inndelt i en rekke disipliner: aritmetikk, algebra og geometri. I dag vil vi si at hoveddisiplinene er logikk med mengdelære, tallteori, sannsynlighetsregning, algebra, matematisk analyse og geometri.

Kilde: Caplex

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2023 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS