Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Logo: Databasen Per

Emnet ble sist oppdatert 2009-01-21 09:07:27

Kommentarer?

cosinus@matematikk.net

Per Oppslag

matriser

- En matrise er en rektangulær tabell som består av tall, som kalles elementer.
- En matrise består av rader (bortover) og kolonner (nedover).
- Størrelsen til matrisen er antall rader ganger antall kolonner.

- En generell matrise ser slik ut:

[tex]\[ e_{11} \ e_{12} \ ... .\ e_{1n} \\ e_{21}\ e_{22}\ .... \ e_{2n} \\ \vdots\\ e_{m1} \ e_{m2} \ .... \ e_{mn} \] [/tex]

- Dersom m=n er matrisen kvadratisk.

- Matriser betegnes med store bokstaver, vektorer med små.

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2023 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS