Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Logo: Databasen Per

Emnet ble sist oppdatert 2005-01-10 13:52:29

Relaterte oppslag:

fellesnevner

Nettressurser:

Faktorisering, delelighet og fellesnevner

Kommentarer?

cosinus@matematikk.net

Per Oppslag

minste felles multiplum og største felles divisor

Minste felles multiplum skrives ofte MFM. Dersom vi skal finne minste felles multiplum av 12 og 18 starter vi med å faktorisere begge tallene: 12 = 2·2·3 og 18 = 2·3·3. I dette tilfellet blir MFM = 2·2·3·3 = 36, fordi 36 er det minste tallet både 12 og 18 går opp i, altså deres minste felles multiplum.

Vi skriver det slik:

mfm(12, 18) = 36

Dette finne vi ved å samle primtallsfaktorene fra 2 og oppover, der flest antall "like" er tellende; vi samler 2-er faktorene fra 12 fordi 12 har to 2-er faktorer mens 18 bare har en. Treerfaktorene kommer fra 18 fordi 18 har to 3-er faktorer mot 12's ene.

Det største tallet som går opp i både 12 0g 18 er 6. Vi sier at 6 er største felles divisor, sfd, eller største felles mål.

Vi skriver det slik:

sfd ( 12, 18) = 6

Sammenhengen mellom minste felles multiplum og største felles divisor er:

a·b = mfm (a ,b)· sfd (a, b)

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS