Per Oppslag

stambrøk

En stambrøk er en brøk der teller er lik en, 1/2, 1/3, 1/12, 1/1000 osv. Disse brøkene ble brukt av egypterne i sin brøkregning. alle brøker kan skrives som en sum av stambrøker. 5/6 = 1/2 + 1/3 og 13/15 = 1/2 + 1/3 + 1/30 Systemet med stambrøk gjør det lett å sammenligne størrelsen på forskjellige brøker.

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2019 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS