Per Oppslag

basisvektor

Vi har et koordinatsystem der aksene står vinkelrett på hverandre og lengdeenhetene på alle akser er den samme. Dette kaller vi et ortonormert koordinatsystem.

En enhetsvektor er en vektor med lengde en.

Dersom vektoren er parallell med x aksen kalles den [tex] \vec{e_x}[/tex] . Dersom den er parallell med y aksen kalles den [tex] \vec{e_y}[/tex] og [tex] \vec{e_z}[/tex] dersom den er paralell med z aksen.

De tre enhetsvektorene er lineært uavhengige. Fordi alle vektorer i rommet kan uttrykkes ved hjelp av[tex] \vec{e_x}[/tex], [tex] \vec{e_y}[/tex] og[tex] \vec{e_z}[/tex] kalles disse for basisvektorer.

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS