Per Oppslag

arealsetningen

Når sidene i en trekant har lengden b og c, og vinkelen mellom dem er A, Så er arealet T av trekanten gitt ved:
T = 1/2 bc SinA

Dette gjelder for alle sider og vinkler i trekanten, slik at:
T = 1/2 ac SinB = 1/2 ab SinC

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2020 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS