Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Alle publiserte emner 
Spesielle emner

Innledning

UNDER KONSTRUKSJON

FERDIG MEDIO AUGUST 2007

Nedenfor finner du lenker til de artiklene som finnes på matematikk.net. Artikelene er

knyttet opp mot oppgaver og relevante oppslag, blant annet i leksikon. Kodene i parentes indikerer hvilke fag artikkelen er beregnet på.

 

1. Multiplikasjon & divisjon (u-trinn)

2. Tall & tallregning (u-trinn, 1P)

3. Brøk (u-trinn, 1P)

4. Prosent & promille (u-trinn, 1P, 1T)

5. Potenser & røtter & standardform (u-trinn, 1P, 1T)

6. Faktorisering & delelighet & forkorting (u-trinn, 1P, 1T)

7. Algebra (u-trinn, 1P, 1T)

8. Ligninger (u-trinn, 1P)

9. Konstruksjon (u-trinn, 1P)

10. Figurer i 2 & 3 dimensjoner (u-trinn, 1P)

11. Sirkelen & pi (u-trinn, 1P)

 

13. Perspektivtegning (u-trinn, 1P)

14. Tallsystemer (2P)

15. Statistikk I (u-trinn, 1P)

 

17. Sannsynlighet I (u-trinn, )

18. Sannsynlighet II (u-trinn, )

19. Funksjoner I lineære (u-trinn, 1P)

20. Funksjoner II (1T)

21. Potens & logaritme ligninger(u-trinn, 1P)

22. Andregradsligninger (1T)

23. Ligninger med to ukjente(1T)

24. Proporsjoner (u-trinn, 1P)

25. Regresjon (u-trinn, 1P)

 

27. Trigonometri I (u-trinn, 1P)

 

 

 

 

 

 

36. Telleregler (1T, 2T, 1R)

 

Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2024 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS