Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Per Hovedsiden :: Søk i Per :: Alfabetisk Liste :: Topp 20 :: Per Hjelp 
Per: Alfabetisk Liste
abakus
Kuleramme eller brett for å utføre regneoperasjoner. Ordet har sannsynligvis opprinne
Abel, Niels Henrik (1802- 1829)
(1802-1829) Niels Henrik Abel ble født 5. august 1802 på Finnøy i Ryfylke. Han fikk
Abelprisen
Niels Henrik Abels minnefond ble opprettet 01.01.2002. Prisen ble første gang utdelt
abscisse
Den første koordinaten i et ordnet tallpar (x,y). x er abscisse og y kalles for ordin
absoluttverdi
Absoluttverdien av et reelt tall defineres slik: |x|= {x dersom x ≥ 0, -x de
addisjon
Synonymt med å "legge til", "plusse på". Regler for addisjon og subtraksjon:
addisjonsmetoden
Metode for å løse likningssett. EKS: (1) Y = 2X +1 (2) Y = -X + 4 Addisjonsmeto
akse
Linje eller linjestykke knyttet til symmetri i geometriske figurer. Eller: Linje so
akselerasjon
Endring i hastighet per tidsenhet. SI enhet:(m/s)/s = m/s2. En rettlinjet bevegelse k
aksiom
Synonymt med postulat. Opprinnelig brukt som betegnelsen på en påstand som ble sett p
aksjer
Et papir som viser at du eier en del av en bedrift eller virksomhet. Aksjene svinger
algebra
Studiet av operasjoner med tall der bokstaver eller variabler inngår. Fordelen med br
algebraisk løsning
Løsning ved regning, i motsetning til for eksempel grafisk løsning.
algoritme
En stegvis prosedyre. Eksempler på algoritmer kan være oppskriften på kjøttkaker, ell
andre akse
Den vertikale aksen i et koordinatsystem. Kalles også y- aksen.
andrederivert
Den deriverte av den deriverte. Dersom en funksjon f har en derivert f' vil resultate
andregradsligning
En ligning av typen ax2 + bx + c = 0 , der a er forskjellig fra 0. En andregradslign
antiderivert
Det motsatte av å derivere er å antiderivere. Når man antideriverer en funksjon sier
arabiske tall
Det tallsystemet vi bruker i dag sies å være Arabisk eller Hindu- arabisk. Posisjonss
arcusfunksjonene
Er de inverse funksjonene til de trigonometriske funksjonene. De trigonometriske funk
areal
Et måltall som uttrykker et plans utstrekning. Fremkommer ved at to tallinjer settes
arealsetningen
Når sidene i en trekant har lengden b og c, og vinkelen mellom dem er A, Så er area
Aristoteles
(384-322 f.Kr.)Aristoteles var elev av Platon, I sin ungdom studerte han filosofi i
aritmetikk
Tallregning. Omfatter de fire regningsarter, brøkregning, potensering og rotutdragnin
aritmetisk tallfølge og rekke
En tallfølge er en sekvens av tall.En aritmetisk tallfølge er en sekvens av tall der
Arkimedes (287 - 212)
Arkimedes er betraktet som antikkens største matematiker. Han utførte en rekke impo
asymptote
En rett linje som grafen til f(x) nærmer seg når x går mot en bestemt verdi eller ±
avrunding
Avrunding gir et visst rom for skjønn. Dersom du utfører regneoperasjoner basert på m
avstand
Mål for hvor langt geometriske objekter ligger fra hverandre. Måles i meter.
andregradsflate
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
anvendelse av integrasjon
Dette emnet er foreløpig ikke publisert.
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2021 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS